Avís legal

1. TITULARITAT DEL WEB:
SOLUCIONS MEDIAMBIENTALS ASSESSORS, SL
Camí del Mig 125, Local 23; 08302 – MATARÓ
Telèfon: 93 754 27 59
E-mail: sma@sma.cat
NIF: B-63.388.581
Registre Mercantil: Folio 0040- Tomo 36240- Hoja B-281989- Ins. 4ª
En cas de dubte sobre aquestes condicions, pot contactar amb nosaltres a les dades indicades.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS:
Aquestes condicions (en endavant denominades “avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest web i de la resta de webs titularitat de SOLUCIONS MEDIAMBIENTALS ASSESSORS, SL (en endavant “EL TITULAR”).
L’accés i la utilització del lloc web per part de l’usuari representa l’acceptació expressa, plena i sense reserves dels avisos legals, les condicions i els termes d’ús que conté. L’accés i la utilització d’aquest web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.
EL TITULAR pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret i que desenvolupen i complementen aquest avís legal.
Aquest web s’ha desenvolupat en benefici de clients actuals o potencials del TITULAR.

3. OBLIGACIONS DE L’USUARI:
L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, aquest avís legal i altres condicions aplicables que s’incloguin en aquest web.
Està expressament prohibit:
1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal i en altres condicions aplicables, lesius dels drets i dels interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del TITULAR.
2. Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial del TITULAR o de tercers sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o que pretén efectuar.
3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts tret que disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.
4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, el sistema o equips informàtics del TITULAR o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
L’usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificadores (usuari–contrasenya) per accedir als serveis que s’ofereixen al web. Així mateix, es compromet a no cedir-ne l’ús ni permetre-hi l’accés a tercers. L’usuari serà responsable pels danys i els perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquesta informació.
L’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui, i és responsabilitat seva actualitzar la informació subministrada.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els continguts del lloc web (URL), tant els textos, com les imatges, els arxius d’àudio i vídeo, el disseny gràfic, el codi font, els logos, les marques etc., són titularitat exclusiva del TITULAR o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en el web i estan emparats per la normativa reguladora de la propietat intel·lectual i industrial.
L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual del TITULAR i de qualsevol altre tercer. L’ús o l’accés a aquesta pàgina web no comporta l’atorgament de cap dret sobre les marques, els noms comercials o els signes distintius de cap classe continguts al web.
L’usuari pot descarregar, copiar electrònicament i imprimir parts dels continguts del lloc web, sempre que això sigui per a ús privat, no comercial. Està expressament prohibida la utilització del contingut del web amb finalitats públiques o comercials.
EL TITULAR es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté el web així com la configuració, les prestacions i els serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ.
EL TITULAR es reserva el dret a eliminar la totalitat o part d’aquest web.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT:
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. En conseqüència, EL TITULAR, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors i representants, queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari.

EL TITULAR farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables per evitar qualsevol error en els continguts del web.
EL TITULAR farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables perquè el web estigui disponible si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web ni assumeix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

6. COOKIES:
EL TITULAR pot utilitzar cookies per facilitar la navegació en la seva pàgina web. No obstant això, l’usuari pot configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep, tot i que això pot anar en detriment d’alguna funcionalitat.

7. LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS:
Els usuaris i, en general, les persones que vulguin crear un enllaç han de complir les condicions següents, sempre amb autorització prèvia:
No s’han de fer manifestacions, indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el web EL TITULAR o les seves propietats i, en particular, no s’ha de declarar ni donar a entendre que EL TITULAR col·labora, és un soci col·laborador i que en qualsevol forma ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableix l’enllaç.
L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació de EL TITULAR dels seus continguts o serveis.

8. MENORS DE CATORZE ANYS:
Aquest web no està dirigit a menors de 14 anys, en conseqüència, s’han d’abstenir de facilitar-hi cap informació de caràcter personal.

9. DENEGACIÓ I RETIRADA DE L’ACCÉS:
EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web o als seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, als usuaris que no compleixin aquest avís legal o altres condicions d’ús aplicables.

10. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS:
EL TITULAR, després de comunicar-ho als usuaris, es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment, els avisos legals, les condicions i els termes d’ús que contenen.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE:
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució d’aquest avís legal es regeixen per la legislació espanyola.