Tramitacions, certificats i projectes

Estudi de casos i problemàtiques associades a les activitats i realització de projectes correctius.
Tramitacions en resposta a requeriments oficials i d’acord al calendari d’obligacions establertes per l’Administració
per als productors de residus industrials. Certificacions de gestió de qualitat i gestió de residus a l’empresa.

Els nostres serveis més destacats: