Tècnics en medi ambient per a Pimes

El tècnic en medi ambient d’una empresa és el responsable del seguiment i control de les activitats de l’empresa des d’una òptica mediambiental. Principals tasques de la figura del tècnic en medi ambient per a empreses: Implantació i manteniment d’un sistema de gestió ambiental; Execució de tasques de formació i sensibilització interna en l’aspecte ambiental. 

A Catalunya, la figura del responsable de medi és imprescindible a les empreses que, per la seva activitat, provoquen un fort impacte ambiental. Enlloc de tenir un professional fix, l’empresa pot optar per contractar els serveis d’una consultoria ambiental com la nostra.

Tasques més destacades: