Política de privacitat

EL TITULAR s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i el RGPD 2016/679 UE.

Legitimació del tractament:
La base de legitimació del tractament de les seves dades és la següent: Consentiment de l’interessat Si ens dóna el seu consentiment, li enviarem comunicacions comercials i portarem a terme els tractaments relacionats amb l’abast del consentiment i amb les finalitats informades.

Finalitat del tractament:
Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats exposades en el formulari de recollida de dades.
Les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electrònics, així com les dades a les quals EL TITULAR  accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consultes o sol·licituds realitzades a través del Lloc Web, seran recollides en un fitxer responsabilitat del TITULAR i el propòsit del qual és la d’atendre a consultes o sol·licituds, així com elaborar el seu perfil d’usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació a fi de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interès.

Destinataris de les dades:

Les seves dades no seran comunicades a tercers. En determinats casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com l’envia-ment de les newsletters, l’emmagatzematge de dades o de pàgines web, amb tots ells es tenen signats els contractes de protecció de dades com Encarregats del Tractament i en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

Conservació de les dades:
Les seves dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per aconseguir les finalitats del tractament, sense perjudici de la seva conservació per a la posada a disposició de les autoritats competents i per fer front a reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran bloquejats fins a la finalització del termini de prescripció, en el moment seran eliminats.

Drets:
L’usuari podrà revocar el consentiment prestat al paràgraf anterior i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a tal efecte, indicant-nos el seu nom complet i número de DNI, a l’adreça Camí del mig 125, Local 23, 08302 Mataró ó per correu electrònic a sma@sma.cat.
Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.