Comunicació i educació ambiental

Disseny, imatge corporativa i produccions de campanyes mediambientals, desplegament sobre el terreny d’educadors
ambientals, desenvolupament de tallers didàctics entorn la temàtica del medi ambient, ... sota un aval de més de 10
anys d’experiència de treball i col·laboració amb l’Administració Pública.

Els nostres serveis més destacats:

Campanyes de sensibilització i divulgació ambiental
Jornades i cursos formatius
Cursos i tallers temàtics
Produccions didàctiques i divulgatives