Tractament de residus

Recollida, transport i gestió de residus mitjançant empreses autoritzades per l’Agència de residus de Catalunya.
Caracteritzacions dels residus per tipologia i perillositat per a una gestió òptima dels mateixos.

 SMA, agent autoritzat de residus amb el codi A-10038, organitza la valoració i eliminació de residus per encàrrec de tercers a través d’empreses de transport i gestió de residus autoritzades per l’Agència de residus de Catalunya.

Oferim una gestió integral dels seus residus OPTIMITZADA: personalitzada, econòmicament favorable i respectuosa amb el medi ambient.

Els nostres serveis més destacats:


Entrega dels consumibles adients: variabilitat de contenidors (en volum i prestacions) tant per l’emmagatzematge de residus perillosos com no perillosos.
Lliurament dels justificants de recollida homologats per l’Agència de residus de Catalunya segons s’escaigui.