Projectes i estudis

Estudis de recollida i gestió de residus, estudis de viabilitat per a la implantació de determinats serveis de recollida,
caracteritzacions de residus, Plans locals de prevenció de residus municipals,...