smoke

La contaminació del punt mort dels vehicles

Sabies que…
No és cert que un cotxe en punt mort no consumeixi combustible? I que contamina l’aire i és perjudicial pel motor del vehicle?

Encara a data d’avui són molts els conductors que continuen pensant que el punt mort dels seus vehicles no comporta despesa de combustible. No podrien estar més equivocats!No només es genera una despesa econòmica; també una despesa ambiental.

En aquest estat, el motor consumeix entre 0,5 i 0,7 litres per hora, que pot no semblar massa, però pot ser superior inclús al consum de portar ficada alguna marxa.

Deixar el cotxe aturat en punt mort durant més de 10 segons, consumeix més combustible que al que suposaria apagar-lo i tornar-lo a encendre. Durant el punt mort, el motor gira a les revolucions del ralentí, el mínim per que no es cali, amb el conseqüent consum de combustible i emissions de gasos contaminants. Un d’ells el CO2, principal responsable de l’efecte hivernacle i del canvi climàtic.

Un punt mort massa llarg perjudica el motor, degut a que no està funcionant a la temperatura òptima i el combustible no arriba a la combustió completa, generant partícules que poden contaminar l’oli de motor i afectar a les bugies. A més, circular en baixada en punt mort, a part d’una considerable pèrdua en l’estabilitat i el control sobre el vehicle que té el conductor, comporta major desgast dels discos i les pastilles de fre, a més de incrementar el deteriorament del líquid de frens.

Com a mesura de reduir les emissions de gasos contaminats a l’atmosfera i el consum de combustible, la indústria automobilística està incorporant, cada cop més, la tecnologia Start&Stop. Amb aquest sistema, el motor del vehicle s’apaga quan està al ralentí, i el torna a encendre quan es trepitja l’embragatge. Això comporta una disminució del 5% de les emissions de C02, i una reducció d’entre el 8% i el 15% de combustible, depenent del vehicle.

El punt mort no et mou a cap lloc, malbarata combustible, perjudica al teu vehicle i sobretot CONTAMINA L’AIRE!

Comparteix aquest post

Compartició en facebook
Compartició en google
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest
Compartició en print
Compartició en email