ZBE

Zona de baixes emissions de Barcelona (ZBE)

A partir de l’1 de gener de 2020 s’han activat les restriccions de circulació dels vehicles sense distintiu ambiental de la DGT per la Zona de Baixes Emissions de Barcelona (ZBE). Aquests vehicles no podran circular dins d’aquesta àrea els dies feiners, de dilluns a divendres, de 7:00 a 20:00 hores.
La ZBE, de més de 95m2, engloba tota la ciutat de Barcelona (excepte els barris de Vallvidriera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca), i part o la totalitat dels municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de Besòs. Les dues rondes de circumval•lació (ronda de Dalt i ronda Litoral), queden lliures de restriccions.

Queden exclosos d’aquestes restriccions:
• Vehicles de persones amb mobilitat reduïda
• Serveis d’emergències (policia, bombers, ambulàncies)
• Serveis essencials (mèdic, funerari)
• Vehicles per transportar-hi persones amb malalties diagnosticades que els condicionen l’ús de transport públic

I tindran una moratòria d’1 any (2020-2021):
• Vehicles professionals (furgonetes, autobusos, autocars, camions)
• Vehicles de persones amb renda baixa que els són indispensables en la seva activitat professional

Amb aquesta mesura es reduiran les emissions dels vehicles més contaminats, millorant la qualitat de l’aire. Són nombroses les ciutats que ja han implantat mesures similars, i que han recollit prometedors resultats.

Aquestes emissions contaminats, especialment dels òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió (PM), es troben associades a nombroses malalties respiratòries i cardiovasculars. L’Agència Europea del Medi Ambient calcula que a Europa hi ha anualment 500.000 morts prematures degudes a l’excés de PM i NOx (EEA 2018). Només a Barcelona, s’estima que la contaminació de l’aire va provocar més de 350 morts al 2018 segons dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Els infants, la gent gran, les dones embarassades i les persones amb problemes de salut crònics són els més afectats per la qualitat de l’aire. L’exposició continuada a alts nivells de contaminació de l’aire està associada al càncer de pulmó, contribueix a l’aparició d’asma, bronquitis i de diabetis, restringeix el creixement fetal, alenteix el desenvolupament del cervell i de la funció pulmonar dels infants i provoca malalties cerebrovasculars en els adults. Una exposició a curt termini pot provocar irritació dels ulls i del sistema respiratori.

Especialment problemàtiques són les partícules en suspensió ja que, com més petita sigui la seva mida, més poden penetrar al nostre organisme arribant al torrent sanguini i sent transportades als diferents òrgans. Les de mida més reduïda poden travessar la placenta i la barrera hematoencefàlica arribant al cervell.

Referències
Ajuntament de Barcelona (https://www.zbe.barcelona/)
Agència de Salut Pública de Barcelona (https://www.aspb.cat/documents/qualitat-aire-2018/)
Organització Mundial de la Salut (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)

Comparteix aquest post

Compartició en facebook
Compartició en google
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest
Compartició en print
Compartició en email